Μια βασική ξενάγηση κρατάει περίπου δυο ώρες

και κοστίζει 130 ευρό.